top of page

I-130

Chứng minh quan hệ gia đình – Đơn I-130 – Thẻ Xanh Bảo Lãnh Diện Vợ/CHồng

 

Bản đơn yêu cầu bạn chứng minh rằng mình có mối quan hệ gia đình với người bảo lãnh. Trong trường hợp, bảo lảnh theo diện vợ/chồng, cần phải nộp những giấy tờ như sau:

 

  • Bản sao đăng ký hôn thú

  • Nếu bạn hoặc người vợ/chồng đã kết hôn trước đó, nộp các bản sao như đơn ly dị/giấy chứng tử để chứng minh các cuộc hôn nhân đã chấp dứt về mặt pháp lý

  • Một tấm bản Passport của bạn và người vợ/chồng được chụp trong vòng 30 ngày gần nhất. Hình ảnh hợp lệ yêu cầu nền trắng, sáng, không chỉnh sữa. Hình chụp yêu cầu rõ mặt, với kích thước 1 inch từ cầm đế trán và viết tên lên mỗi bức ảnh

  • Mẫu đơn G-325A hoàn chỉnh và giấy khai sanh của bạn và người vợ/chồng. Tên và chữ ký của bạn không nhất thiết phải lập lại trong mẫu đơn G325-A

 

Để chứng minh bạn có thiện ý kết hôn, bạn nên nộp một hoắc nhiều hôn các loại tài liệu sau:

 

  • Giấy tờ chứng minh tài sản chung

  • Hộp đồng thuê nhà (nếu có)

  • Giấy chứng minh tài chính của hai

  • Giấy khai sanh của con chung

  • Hoặc nguời hiểu rõ về mối quan hê của hai bạn (Mỗi bản khai cần ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, mối quan hệ của nhân chứng và gia đình, và đầy đủ thông tin, chi tiết về nguời chứng minh cuộc hôn nhân này)

  • Bạn có thể bổ sung những thôn tinh khác để chứng minh cuộc hôn nhân

 

Trong trường hợp bạn kết hôn và người vợ/chồng bị nghi ngờ, trục xuất, loại bỏ khỏi diên bảo lãnh, những giấy tời này sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất.

 

Nếu bạn kết hôn dưới 2 năm với người đang có thẻ thường trú nhân, vợ/chồng bạn sẽ dược cấp thè thường trú có điều kiện.

 

Bạn và người vợ/chồng cần phải đăng ký chung để xoá những cơ sở điều kiện đó. Ghi nhớ: bạn phải đăng ký trong vòng 90 ngày trước 2 năm ngày người vợ/chồng được cấp thẻ thường trú nhân. Nếu không nộp giấy tờ trong thời gian nay, vợ/chồng bạn có thể sẽ bị từ chối thẻ xanh sau 2 năm và không được phép vào Hoa Kỳ.

 

bottom of page