top of page

Đơn xin hộ chiếu EB-3


EB-3 là hô chiếu làm việc và không cần có việc làm chuyên môn , hoặc trình độ học vấn.  EB-3 được sử dụng khi công ty không tìm được người làm trong nước để làm công việc chuyên môn,và được chính phủ Mỹ chấp thuận công ty tìm người ngoài nước Mỹ để làm công việc đó

 

khi nộp đơn EB-3 nhân viên nước ngoài cũng có thể nộp đơn cho vợ và con dưới 18 tuổi .

 

Yêu cầu cần cho nhân viên:

  • Qua sự khảo hạch về tiểu sử

  • Qua sự chất vấn

  • Qua sự kiểm tra về sức khỏe

  • Chưa bao giờ ở qúa thời hạn hộ chiếu trong nước Mỹ với bất cứ lý do gì

  • Không phạm tội ( ở nước ngoài hoặc nước Mỹ )

 

Thời gian làm thủ tục :
Thời gian để EB-3 được chấp nhận trong vòng 18 đến 24 tháng ( nhưng có thể thay đổi tùy theo luật lệ và nhân viên làm việc ) . Thủ tục được chấp thuận từ sở lao động nước Mỹ , trung tâm hộ chiếu quốc tế , và USCIS .


Thủ tục ( ngoài nước Mỹ )

  1. Sở lao động chấp thuận : 9 - 12 tháng sau khi nộp giấy tờ DOL.

  2. Đơn USCIS được chấp thuận : 2 - 5 tháng sau khi nộp giấy tờ cho USCIS.

  3. Chương trình hoàn tất khảo sát : 3 - 5 tháng sau khi hoàn tất mọi yêu cầu về sức khỏe , những yêucầu khác mà hộ chiếu cần , và nộp cho trung tâm hộ chiếu quốc tế .

  4. Nhận đơn báo được vào Mỹ: 1 - 2 tháng sau khi đậu tất cả sự khảo sát .

  5. Nhận 10 năm thẻ xanh : 2 - 3 tháng sau khi đặt chân vào Mỹ và trả tất cả lệ phí cần thiết .


Văn phòng chúng tôi sẽ làm việc cả hai bên nhân viên và công ty để hoàn thiện tất cả giấy tờ cần thiết bởi nhân viên chính phủ , nộp tất cả chi phí , và sắp xếp cho nhân viên thi khảo hạch . Chúng tôi bảo đảm rằng anh sẽ nhận được thẻ cư trú vĩnh viễn rất suông sẻ và nhanh chóng

 

bottom of page