top of page

 Investment L-1

Để nộp đơn xin L-1 hộ chiếu , những điều sau đây phải làm:

 • người nộp đơn phải giữ chức vụ cao cấp hoặc người điều hành với

  • Công ty ở nước ngoài một năm vào thời điểm hiện tại là 3 năm và phải Giữ chức vụ chỉ huy cho một năm từ 2015 đến 2018

  • Chức vụ phải chứng minh bằng mức lương , phải được xác nhận từ công ty , kế toán trưởng hoặc nhà bank

  • Công ty nước ngoài có thể cung cấp chi tiết chuyên môn và không chuyên môn của công ty , số nhân viên , địa điểm , giấy phép buôn bán

 • Buôn bán ở Mỹ ( công ty mới )

  • không nhất thiết phải giống như buôn bán ở Việt Nam

  • Công ty nước ngoài phải làm chủ và kiểm soát 51% của công ty mới

 • Điều kiện cần thiết :

  • Phải có chương trình làm ăn ( phải chi tiết nhưng không giới hạn chủ trương của công ty , tài chánh , khả năng vốn , phỏng đoán chi tiêu và lợi tức cho thời hạn 5 năm v..v..v

  • nếu không mua lại công ty đang hoạt động thì phải có hợp đồng thuê dài hạn và bản vẽ tối thiểu

  • Phải là tổ hợp lệ ( từ văn phòng tiểu bang Cailifornia )

  • ài khoản phải được mở trong nước Mỹ , với số tối thiểu để điều hành )

  • Phải có sơ đồ tổ chức của công ty mới cộng với vị trí công việc ,công việc làm gì và học vấn cần thiết

  • Phải có hồ sơ hiện hữu của công ty nước ngoài với chi tiết của nhân viên,công việc đang làm bởi người nộp đơn ( để chứng minh nhân viên đó đến Mỹ điều hành công ty mới không bị ảnh hưởng công ty nước ngoài )

  • Phải chứng minh có phần và biên lai trả tiền để chứng tỏ công ty mới sở hữu 51% của công ty mới

 

Note: còn rất nhiều giấy tờ cần thiết trong thời gian nộp đơn . Khi nộp đơn nơi nhận đơn sẽ gởi bản yêu cầu cần thiết để nộp đơn . Chúng tôi có thể nhận được trả lời từ USCIS liên quan tới L-1 trong vòng 45 đến 60 ngày sau khi nộp đơn .

 

bottom of page